Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Electrical contacts : fundamentals, applications and technology
Tác giả: Milenko Braunovic
Xuất bản: London: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  621.31042
 
Hướng dẫn sử dụng Maplnfo professional version 7.0
Tác giả: Bùi Hữu Mạnh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (rar)
ddc:  526.0285
 
Visual Basic 2005 - Học lập trình Windows Forms qua ví dụ
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.276
 
Lập trình trò chơi với flash. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Tin học và đời sống xây dựng ứng dụng Web bằng PHP và MySQL
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Xuất bản: tpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Borland Pascal version 7.0. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Adobe Photoshop & ImageReady 7.0 . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Vân Dung
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Thiết kế 3D trong Flash . Tập 1
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Thiết kế trò chơi với Flash
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Thiết kế Game trong 3DS Max
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục