Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 33 kết quả
Lý thuyết điều khiển tự động. Q.4- Hệ tối ưu-Hệ thích nghi
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Tập 1. Hệ tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Điều khiển tự động các hệ kỹ thuật. Tập 1- Mô hình hệ thống điều khiển
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Mạng nơron và ứng dụng trong điều khiển tự động/Phạm Hữu Đức Dục
Tác giả: Pham Hữu Đức Dục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . T1 - hệ tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . T.2 - Hệ xung số
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển tự động . Quyển 2 - Hệ xung số
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Matlab và Simulink : dành cho kỹ sư điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Phùng Quang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.80285
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . Q3 - Hệ phi tuyến-hệ ngẫu nhiên
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Q3- Hệ phi tuyến - Hệ ngẫu nhiên
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 

Truy cập nhanh danh mục