Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 108 kết quả
Tối ưu hóa thực nghiệm trong hóa họckỹ thuật hóa học
Tác giả: XL Akhnadarova, VV Kaphrop, Nguyễn Cảnh, Nguyễn Đình Soa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Kỹ thuật, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660
 
Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học
Tác giả: Trần Kim Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  542.10289
 
Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp 2
Tác giả: Phan Đình Châu
Xuất bản: : Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.19
 
Cẩm nang kỹ thuật điện, tự động hóa và tin học công nghiệp
Tác giả: R Bourgeois, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học. Tập 1 - Cơ sở mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học
Tác giả: Nguyễn Minh Tuyển, Phạm Văn Thiêm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  681.766
 
Nhiệt động hóa học
Tác giả: Đào Văn Lượng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.36
 
Nhiệt động hóa học
Tác giả: Đào Văn Lượng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.36
 
Hóa học thực phẩm
Tác giả: Hoàng Kim Anh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Hóa học thực phẩm
Tác giả: Lê Ngọc Tú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.024
 
Hóa học thực phẩm
Tác giả: Hoàng Kim Anh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục