Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Robot công nghiệp
Tác giả: Phạm Văn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robot công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thiện Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robot công nghiệp
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robot công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thiện Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.892
 
Robot công nghiệp cấu trúc, động học và động lực học
Tác giả: Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Đăng Bình, Phạm Thành Long
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robot công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thiện Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nhập môn robot công nghiệp
Tác giả: Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nhập môn robot công nghiệp
Tác giả: Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển robot công nghiệp : Sách dùng cho giảng dạy ở các trường Đại học kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Mạnh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1

Truy cập nhanh danh mục