Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Hệ thống cung cấp điện
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Khí cụ điện
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Khí cụ điện
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Hệ thống cung cấp điện
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Nhà máy điện, trạm biến áp và bảo vệ rơ-le
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Nhà máy điện, trạm biến áp & bảo vệ rơ-le
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Khí cụ và trang bị điện
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Khí cụ và trang bị điện
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Phong cách Việt cổ - công trình ứng dụng TKNT resort
Tác giả: Nguyễn Quý Đạt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Giải tích mạch điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục