Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứn...
Tác giả: Phạm Tường Vy, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15244
 
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH TMDV Trí Tuệ Toàn Diện
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Phước Kinh Kha
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Nghiên cứu sử dụng cao chiết măng và cúc làm chất chống Oxy hóa tự nhiên trong thực phẩm bước đầu ứng dụng trên mayonnai...
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Nguyên Hản, Nguyễn Nhã Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.37
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các dung dịch NANO( Đồng, Bạc, CHITOSAN), SALICYLIC ACID và đèn LED lên sự tăng trưởng của lan ...
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian
Tác giả: Đỗ Văn Sự, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Dương Liễu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian
Tác giả: Đỗ Văn Sự, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Dương Liễu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Thực hành công nghệ chế biến đường, bánh kẹo : báo cáo thực hành
Tác giả: Huỳnh Kim Phụng, Ngô Duy Hoàng, Nguyễn Bình Thanh Đức, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Ái, Trịnh Quốc Đạt
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục