Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Kiểm thử phần mềm
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ddc:  005.14
 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Hoàng Nghiêm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tối ưu hóa kết cấu dàn chịu ràng buộc về tần số dao động sử dụng giải thuật tiến hóa khác biệt
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.170151
 
Thiết bị may công nghiệp và bảo trì
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  681.7677
 
Thiết kế và lập trình Web với ASP
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Mai Xuân Hùng, Phạm Phú Hội
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Quản lý thư viện
Tác giả: Trần Lê Duy, Đặng Đại Phúc, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Vật liệu dệt may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677.028
 
Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp
Tác giả: Võ Phước Tấn, Hoàng Ái Thư, Huỳnh Thị Hậu, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.06
 
Giáo trình môn học công nghệ may 5- Quy trình công nghệ sản xuất may
Tác giả: Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  687
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 5 : Quy trình công nghệ sản xuất may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục