Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Kỹ thuật nhiệt lạnh
Tác giả: Lê Hữu Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.56
 
Kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Lê Hữu Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Kỹ thuật điện lạnh
Tác giả: Lê Hữu Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.56
 
Công nghệ lạnh thực phẩm
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Kỹ thuật nhiệt lạnh
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Đỗ Hữu Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.56
 
Công nghệ lạnh thực phẩm
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Cẩn, Vũ Thị Hoan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
1

Truy cập nhanh danh mục