Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học - thực phẩm
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học -thực phẩm
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm
Tác giả: Phạm Xuân Vượng, Trần Như Khuyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Công nghệ lạnh thực phẩm
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm Công nghệ lạnh. Tập 1
Tác giả: Lê Phước Hùng, Lê Thanh Minh, Lê Văn Tán, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Ba, Trần Ngọc Hào, Trịnh Văn Chơn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Giáo trình công nghệ lạnh thực phẩm nhiệt đới
Tác giả: Trần Đức Ba, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Quang Liêm, Nguyễn Văn Tài, Trần Đức Ba, Trần Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Kỹ thuật lạnh thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Xuân Phương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Lạnh và chế biến nông sản thực phẩm
Tác giả: Trần Đức Ba, Đỗ Việt Hà, Trần Thu Hà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Công nghiệp TpHCM, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Công nghệ lạnh thực phẩm
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Cẩn, Vũ Thị Hoan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm = : Refrigerating and freezing food engineering
Tác giả: Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Thị Hoài Thu
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục