Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Vận trù học
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Giáo trình xử lý ảnh (ngành điện - điện tử)
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh Tây Ninh
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thống
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Đình Trực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Thiết kế nhà ở xã hội Chí Linh A phường thắng nhất TP Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Sử dụng internet trên Windows XP
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Trương Công Tuân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.678
 
Diễn biến thị trường chứng khoán tại Việt Nam
Tác giả: Võ Thanh Long, Nguyễn Thanh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.64597
 
Công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi : dùng cho các trường THCN
Tác giả: Trần Như Khuyên, Nguyễn Thanh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi
Tác giả: Trần Như Khuyên, Nguyễn Thanh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Cẩm nang nghiệp vụ dành cho thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư (trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự)
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Châu Thanh Quyền
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  347
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục