Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng (Cr6+) và màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm của bã cà phê
Tác giả: Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu ứng dụng gis kết hợp wqi đánh giá tình trạng nước mặt hệ thống kênh Tân hóa - lò gốm trên địa bàn thành phố H...
Tác giả: Lê Dương Ngọc Phú, Nguyễn Trung Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Ứng dụng vi khuẩn nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước kênh Tàu Hủ - Bến Nghé
Tác giả: Nguyễn Tường Vy, Nguyễn Trung Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các biện pháp cải thiện chất lượng nước kênh Tham lương - Bến cát (đoạn chảy qua quận...
Tác giả: Mai Ngọc Thúy, Nguyễn Trung Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn, Nguyễn Trung Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Xây dựng chỉ số độc học nước cho kênh Nhiêu lộc - Thị nghè tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Đào Thị Tú Quyên, Nguyễn Trung Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình - tỉnh Đồ...
Tác giả: Lê Hoàng Thúy An, Nguyễn Trung Dũng
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn, Nguyễn Trung Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Ứng dụng mô hình DMA (district metering area) để thiết kế cải tạo hệ thống cấp nước cho phường 8, quận 5
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.1
 
Ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn, Nguyễn Trung Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục