Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Thiết lập và thẩm định dự án
Tác giả: Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của thủ tục hải quan điện tử tại c...
Tác giả: Vũ Thúy, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần cơ điện Tân Hoàn Cầu đến năm 2020
Tác giả: Trần Đức Trọng, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty Siemens trên địa bàn thành ph...
Tác giả: Bùi Ngọc San, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Lê Khắc Thịnh, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.16
 
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Khắc Thái, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Giải pháp đẩy mạnh thương hiệu Vinasun taxi
Tác giả: Nguyễn Bảo Toàn, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.827
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trườn...
Tác giả: Vũ Thị Xuân Hải, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các KCX-KCN trên địa bàn tp Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Lưu Công Tuân, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề quốc tế Vabis Hồng Lam
Tác giả: Nguyễn Thanh Tiến, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục