Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử : Sách đào tạo sau đại học y dược
Tác giả: Tạ Thành Văn
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Chính sách đối ngoại trung lập của Campuchia giai đoạn 1953 - 1970
Tác giả: Nguyễn Thành Văn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.596
 
Hóa sinh y học : giáo trình đào tạo sau đại học
Tác giả: Tạ Thành Văn
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.015
 
Hóa sinh : Sách đào tạo hệ cử nhân kĩ thuật xét nghiệm y học
Tác giả: Tạ Thành Văn, Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hà
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Hóa sinh lâm sàng : Sách đào tạo đại học y
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hà, Tạ Thành Văn, Trần Thị Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.015
 
Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mã Tiễn Phi, Thành Văn, Lý Đức Quân, Nguyễn Thị Minh Hồng
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.183
 
Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phạm Thiện Ngọc, Tạ Thành Văn
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.015
 
Đánh giá, dự báo tác động của điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và gợi mở chí...
Tác giả: Đàm Huy Hoàng, Đỗ Diệu Hương, Hà Lê Huyền, Lê Phương Hòa, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thành Văn, Trần Thị Hà, Võ Xuân Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.51059
 
Hóa sinh lâm sàng : Sách đào tạo Đại học Y
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Hà, Tạ Thành Văn, Trần Thị Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.015
 
Việt Nam - Campuchia hợp tác hữu nghị và phát triển
Tác giả: Bùi Nam Khánh, Đỗ Thị Thanh Bình, Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Sỹ Tuấn, Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.5970596
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục