Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tác giả: Mai Bình Dương, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào - Việt giai đoạn 2011 - 2020
Tác giả: Bùi Thu Hiền, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Trần Thị Thu Hoà, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.0683
 
Các yếu tố tác động đến sự trung thành của khách hàng Agribank khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Phạm Mỹ Phương, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Chiến lược kinh doanh của ngân hàng Sacombank Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015
Tác giả: Phạm Anh Trung, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược marketing cho thương hiệu OMRON tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020
Tác giả: Ngô Đình Sơn Cước, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.802
 
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2...
Tác giả: Mạc Kim Hữu, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Nghiên cứu các nhân tố tính cách thương hiệu ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu mobifone tại tỉnh Bà Rịa - Vũng ...
Tác giả: Huỳnh Thanh Trúc, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Phát triển thương hiệu REETECH tại công ty cổ phần điện máy R.E.E
Tác giả: Trương Việt Phương, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.827
 
Chiến lược xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam sang thị trường Châu Âu đến năm 2020
Tác giả: Phạm Quốc Đạt, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382.41373
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục