Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.0156316 giây)
Huy động vốn khó mà dễ! cách thuyết phục "đánh gục" nhà đầu tư = : The art of startup fundraising pitching investors, ne...
Tác giả: Alejandro Cremades
Hà Nội: Thế Giới, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.15224
 
Tuyệt chiêu tuyển dụng hiểu để thành công = taking on staff: recruiting and retaining the best staff for your business
Tác giả: Erika Lucas
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.3111
 
Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.3125
 
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.311
 
Tài chính dành cho người quản lý
Tác giả: Trần Thị Bích Nga
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.152
 
Cẩm nang kinh doanh các kỹ năng quản lý hiệu quả
Tác giả: 
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658
 
Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp = Managing Change and Transition
Tác giả: 
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.409
 
Quản lý thời gian
Tác giả: Trần Thị Bích Nga
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 650.11
 
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới
Tác giả: Nguyễn Văn Quì
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.401
 
Cẩm nang kinh doanh Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
Tác giả: Nguyễn Văn Quì
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục