Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 34 kết quả
I, robot [electronic resource]
Tác giả: Isaac Asimov
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Second foundation [electronic resource]
Tác giả: Isaac Asimov
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Bad move [electronic resource]
Tác giả: Linwood Barclay
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Jane and his lordship's legacy : being a Jane Austen mystery [electronic resource]
Tác giả: Stephanie Barron
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Killer dreams [electronic resource]
Tác giả: Iris Johansen
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Shadow man [electronic resource]
Tác giả: Cody McFadyen
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Ultimate dinosaur : past-present-future
Tác giả: Byron Preiss, Robert Silverberg
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Body language
Tác giả: Suzanne Brockmann
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Conquerors' legacy
Tác giả: Timothy Zahn
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The devil's alternative
Tác giả: Frederick Forsyth
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 

Truy cập nhanh danh mục