Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-19 trong số 19 kết quả
Understanding Voice over IP security elektronisk ressurs
Tác giả: Alan B Johnston, David M Piscitello
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
GPRS for mobile Internet
Tác giả: Emmanuel Seurre, Pierre-Jean Pietri, Patrick Savelli
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3981
 
Introduction to RF equipment and system design
Tác giả: Pekka Eskelinen
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Introduction to 3G mobile communications
Tác giả: Juha Korhonen
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.53
 
Microwave component mechanics
Tác giả: Harri Eskelinen, Pekka Eskelinen
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38133
 
Multicast and group security
Tác giả: Thomas Hardjono, Lakshminath R Dondeti
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Wireless IP and building the mobile Internet
Tác giả: Sudhir Dixit, Ramjee Prasad
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38212
 
Sample rate conversion in software configurable radios
Tác giả: Tim Hentschel
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
The project management communications toolkit
Tác giả: Carl L Pritchard
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4/038
 

Truy cập nhanh danh mục