Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 961 kết quả
Joel-Peter Witkin : forty photographs
Tác giả: Joel-Peter Witkin, Van Deren Coke
Xuất bản: San Francisco Calif: San Francisco Museum of Modern Art, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.92
 
After the deluge
Tác giả: Chris Carlsson
Xuất bản: San Francisco: Full Enjoyment Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Conceptual physics
Tác giả: Paul G HewittPaul G Hewitt
Xuất bản: San Francisco: Pearson Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Human action : a treatise on economics
Tác giả: Ludwig Von Mises
Xuất bản: San Francisco: Fox Wilkes, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
CCNA Cisco certified network associate study guide
Tác giả: Todd Lammle
Xuất bản: San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
CCIE : Cisco certified internetwork expert : study guide
Tác giả: John Swartz, Todd Lammle
Xuất bản: San Francisco: Sybex, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
The worst-case scenario survival handbook : extreme edition
Tác giả: Joshua Piven, David Borgenicht
Xuất bản: San Francisco: Chronicle Books, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.69
 
Swarm intelligence
Tác giả: James F Kennedy, Russell C Eberhart, Yuhui Shi
Xuất bản: San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Smart questions elektronisk ressurs : learn to ask the right questions for powerful results
Tác giả: Gerald Nadler, William J Chandon
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Small change : why business won't save the world
Tác giả: Michael Edwards
Xuất bản: San Francisco: BerrettKoehler Publishers Distributed by Ingram Publisher Services, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục