Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 82 kết quả
Xã hội học : Đề cương bài giảng
Tác giả: Lương Minh Cừ, Bùi Bá Linh, Nguyễn Hữu Vượng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Giáo trình Xã hội học đại cương
Tác giả: Tạ Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Giáo trình Xã hội học đại cương
Tác giả: Tạ Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Giáo trình Ngữ nghĩa học tiếng anh : English semantics
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  420.1
 
Giáo trình tin học đại cương : Dùng cho sinh viên các ngành kinh tế
Tác giả: Tạ Minh Châu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004
 
Giáo trình tin học quản lý: quản lý cơ sở dữ liệu với Microsoft Access : dành cho sinh viên các ngành kinh tế
Tác giả: Tạ Minh Châu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.7565
 
Giáo trình thiết kế nón và túi xách
Tác giả: Vũ Minh Hạnh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646
 
Giáo trình Microsoft word& powerpoint 2003
Tác giả: Phạm Thanh Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.369
 
Giáo trình tin học đại cương A2
Tác giả: Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.133
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục