Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 143 kết quả
Flags of our fathers
Tác giả: James Bradley, Ron Powers
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.542528
 
The murder stone [downloadable e-book]
Tác giả: Charles Todd
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Full dark house [electronic resource]
Tác giả: Christopher Fowler
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The diamond age
Tác giả: Neal Stephenson
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Wild cards [I] : a mosaic novel
Tác giả: George R R Martin
Xuất bản: Toronto New York: Bantam Books, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The last king of Texas
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A Brief History of Time
Tác giả: Bradbury Ray, Ray cm Bradbury
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  523.1
 
Conquerors' pride
Tác giả: Andrea Portes, Andrea Portes cm
Xuất bản: : Bantam Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Brightness Reef
Tác giả: Sylvia Plath, Sylvia Plath cm
Xuất bản: : Bantam Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Ishmael
Tác giả: Agatha Christie, Agatha Christie cm
Xuất bản: : Bantam Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 

Truy cập nhanh danh mục