Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 315 kết quả
Numerical recipes : the art of scientific computing [electronic resource]
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
FORTRAN Numerical Recipes
Tác giả: William H Press
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.40285
 
Numerical recipes in C : the art of scientific computing
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4285
 
Numerical recipes in C : the art of scientific computing
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4028553
 
Numerical recipes in C : the art of scientific computing
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4028553
 
Numerical recipes : the art of scientific computing
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Numerical Recipes in C
Tác giả: William H [Et Al] Press
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4028553
 
Dinosaurs [electronic resource] : a Concise Natural History
Tác giả: David E Fastovsky, David B Weishampel
Xuất bản: Leiden: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Combustion physics [electronic resource]
Tác giả: Chung K Law
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Statistical analysis of stochastic processes in time [electronic resource]
Tác giả: James K Lindsey
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục