Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 186 kết quả
Empathy : HBR Emotional Intelligence Series
Tác giả: Harvard Business Review Press
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  152.41
 
HBR guide to your professional growth
Tác giả: Harvard Business
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
Harvard business review on greening your business profitably
Tác giả:
Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4083
 
Harvard business review on making smart decisions
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Review Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.4
 
Harvard business review on aligning technology with strategy
Tác giả:
Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.514
 
Management tips : From harvard business review
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Review Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Harvard Business Review entrepreneur's handbook : everything you need to launch and grow your new business
Tác giả:
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2018
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  658.11
 
HBR guide to buying a small business
Tác giả: Richard S Ruback, Royce Yudkoff
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.162
 
The theory of the business
Tác giả: Peter F Drucker
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
HBR guide to better business writing
Tác giả: Bryan A Garner
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Review Press, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06665
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục