Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
The Money Class
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  332.02401
 
Cocaine's Son
Tác giả: Gary Braver, Gary Braver cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  362.2984092
 
How I Killed Pluto and Why It Had It Coming
Tác giả: Roger MacBride Allen, Roger MacBride Allen cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  523.482
 
The Grand Design
Tác giả: David Drake, David Drake cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  530.142
 
Othello
Tác giả: Dave Eggers, Dave Eggers cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5941
 
Ice
Tác giả: Charlaine Harris, Charlaine Harris cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  782.421649092
 
All That Is Bitter and Sweet
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  791.43028092
 
Come to the Edge
Tác giả: Kazuo Ishiguro, Kazuo Ishiguro cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  792.028092
 
Power Play
Tác giả: Kennilworthy WhispKennilworthy Whisp
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Homer & Langley
Tác giả: Anne Rice, Anne Rice cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục