Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 538 kết quả
Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Ngọc Trâm
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z = How to write a business plan
Tác giả: Mike McKeever, Trần Phương Minh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Cẩm nang hướng dẫn mua lại và sáp nhập : The complete guide to mergers and acquisitions
Tác giả: Timothy J Galpin, Mark Herndon, Nguyễn Hữu Chính
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.16
 
Dạo bước vườn văn Hàn Quốc
Tác giả: Phan Thị Thu Hiền
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.7
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản lý dự án
Tác giả: Eric Verzuh, Trần Huỳnh Minh Triết
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.404
 
Nghệ thuật trang điểm & làm đẹp
Tác giả: Triệu Thị Chơi, Đoàn Thị Ánh Minh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.72
 
Tiếng anh cho nhân viên kế toán
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024657
 
Mba trong tầm tay - chủ đề marketing = The portable Mba in marketing
Tác giả: Charles D Schewe, Watson Alexander Ham, Huỳnh Minh Em
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8
 
Ielts speaking preparation and practice
Tác giả: Carolyn Catt, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Understanding and using english grammar : ngữ pháp tiếng anh trình độ nâng cao
Tác giả: Betty Schrampfer Azar, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục