Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Bad science
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Harper Perennial, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  500
 
To Kill a Mockingbird
Tác giả: Dan Simmons, Dan Simmons cm
Xuất bản: : Harper Perennial, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
In the first circle: a novel, the restored text
Tác giả: Nancy Richardson, Nancy Richardson cm
Xuất bản: : Harper Perennial, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  891.7344
 
Linda Goodman's Love Signs
Tác giả: Linda Goodman
Xuất bản: : Harper Perennial, 1991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.5830141
 
A nation of immigrants
Tác giả: John F Kennedy
Xuất bản: New York: Harper Perennial, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  325.73
 
The story of sushi [ressource électronique] : an unlikely saga of raw fish and rice
Tác giả: Trevor Corson
Xuất bản: New York: Harper Perennial, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.692
 
This explains everything [ressource électronique] : 150 deep, beautiful, and elegant theories of how the world works
Tác giả: John Brockman
Xuất bản: New York: Harper Perennial, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  500
 
The American boy
Tác giả: Andrew Taylor
Xuất bản: London: Harper Perennial, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Veronika decides to die : a novel of redemption
Tác giả: Paulo Coelho
Xuất bản: New York: Harper Perennial, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  869.3
 
A people's history of the United States: 1492-present
Tác giả: Timothy Zahn, Timothy Zahn cm
Xuất bản: : Harper Perennial, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  973
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục