Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 535 kết quả (0.0780796 giây)
Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Ngọc Trâm
TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 959.7
 
Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z = How to write a business plan
Tác giả: Mike McKeever
Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4012
 
Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh hành trình 100 năm (1911-2011) : kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011)
Tác giả: 
T PHồ Chí Minh: Tổng hợp T PHồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 959.7
 
Cẩm nang hướng dẫn mua lại và sáp nhập : The complete guide to mergers and acquisitions
Tác giả: Timothy J Galpin
Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.16
 
Dạo bước vườn văn Hàn Quốc
Tác giả: Phan Thị Thu Hiền
TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.7
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản lý dự án
Tác giả: Eric Verzuh
TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.404
 
Nghệ thuật trang điểm & làm đẹp
Tác giả: Triệu Thị Chơi
TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 646.72
 
Tiếng anh cho nhân viên kế toán
Tác giả: 
TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.024657
 
Mba trong tầm tay- chủ đề marketing = The portable Mba in marketing
Tác giả: Charles D Schewe
TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.8
 
Understanding and using english grammar : ngữ pháp tiếng anh trình độ nâng cao
Tác giả: Betty Schrampfer Azar
TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 425
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục