Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Last night at the lobster : a novel [ressource électronique]
Tác giả: Stewart O'Nan
Xuất bản: New York: Viking, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.4
 
Notes from underground
Tác giả: Fyodor Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, Richard Pevear, Richard Pevear, Lariss VolokhonskyLariss Volokhonsky
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 200
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.733
 
Notes from underground
Tác giả: Fyodor Dostoyevsky, Richard Pevear, Larissa Volokhonsky
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.733
 
Private maneuvers
Tác giả: Catherine Mann
Xuất bản: New York: Silhouette Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Girl with a pearl earring
Tác giả: Tracy Chevalier
Xuất bản: New York: Plume, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
44 Scotland Street
Tác giả: Alexander McCall Smith, Iain McIntosh
Xuất bản: New York: Anchor Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Domestic affairs : intimacy, eroticism, and violence between servants and masters in eighteenth-century Britain
Tác giả: Kristina Straub
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.93552
 
Strategic moves [downloadable e-book]
Tác giả: Stuart Woods
Xuất bản: New York: GP Putnams Sons, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Say goodbye [downloadable e-book]
Tác giả: Lisa Gardner
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Indiscretion
Tác giả: Jude Morgan
Xuất bản: New York: St Martins Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục