Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Handbook of health behavior change
Tác giả: Judith K Ockene, Lori Pbert, Kristin A Riekert
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  590
 
Health psychology : an introduction to behavior and health
Tác giả: Linda Brannon, Jess Feist, John A Updegraff
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0019
 
Dogs [electronic resource] : biology, behavior, and health disorders
Tác giả: Vincent M DeGiovine
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.7
 
Youth physical activity and sedentary behavior : challenges and solutions
Tác giả: Stuart Biddle, Alan L Smith
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 
Youth physical activity and sedentary behavior : challenges and solutions
Tác giả: Stuart Biddle, Alan L Smith
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WD 210
 
Sedentary behavior and health : concepts, assessments, and interventions
Tác giả: Neville Owen, Weimo Zhu
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W 85
 
Basics of Behavior Change in Primary Care [electronic resource]
Tác giả: Patricia J Robinson
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  613.019
 
Disruptive Behavior Disorders : Symptoms, Evaluation and Treatment
Tác giả: Annarita Milone, Annarita Milone, Gianluca Sesso, Gianluca Sesso
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
eHealth applications : promising strategies for behavior change
Tác giả: Seth M Noar, Nancy Grant Harrington
Xuất bản: New York: Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Real behavior change in primary care : improving patient outcomes and increasing job satisfaction [electronic resource]
Tác giả: Patricia J Robinson, Debra A Gould, Kirk Strosahl
Xuất bản: Oakland Calif: New Harbinger Publications, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0019
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục