Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Reservoir engineering handbook [electronic resource]
Tác giả: Tarek H Ahmed
Xuất bản: Boston: Gulf Professional Pub, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Reservoir engineering in modern oilfields : vertical, deviated, horizontal, and multilateral well systems
Tác giả: Wilson C Chin
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Advanced reservoir engineering [electronic resource]
Tác giả: Tarek H Ahmed, Paul D McKinney
Xuất bản: Burlington MA: ElsevierGulf Professional Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Advanced petroleum reservoir simulation : towards developing reservoir emulators
Tác giả: Rafiqul Islam
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622/.3382
 
Advanced modelling with the MATLAB reservoir simulation toolbox (MRST)
Tác giả: Knut-Andreas Lie, Olav Møyner
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  622.3382
 
An introduction to reservoir simulation using MATLAB/GNU Octave : user guide for the MATLAB Reservoir Simulation Toolbox (MRST)
Tác giả: Knut-Andreas Lie
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  622.338
 
Advanced Modeling with the MATLAB Reservoir Simulation Toolbox
Tác giả: Knut-Andreas Lie, Knut-Andreas Lie, Olav Møyner, Olav Møyner
Xuất bản: Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  622.3382
 
Petroleum Exploration and Development
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Petroleum
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục