Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Quản trị nhân sự
Tác giả: Nguyễn Hữu Thân
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
Quản trị nhân sự
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quản trị sự thay đổi trong tổ chức = Management accounting in organizations
Tác giả: Phạm Vũ Khiêm, Hứa Thùy Trang
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.406
 
Quản trị nhân sự
Tác giả: Nguyễn Hữu Thân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.315
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam
Tác giả: Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TMDV công nghệ thông tin sáng tạo
Tác giả: Ngô Quỳnh Như, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Tập Quản trị nhân sự
Tác giả: Nguyễn Trung Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
1

Truy cập nhanh danh mục