Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Đo lường và điều khiển dùng máy tính
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố chủ đề bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán trong xu thế hội nhập
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  332.07
 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơ rôn điều khiển cánh tay máy
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết bị Facts trong hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Tính toán lựa chọn phương thức vận hành lưới điện phân phối Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Quốc Thịnh, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.319
 
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Huỳnh Châu Duy, Phạm Thị Minh Thái, Trần Hoàng Lĩnh, Trần Huỳnh Ngọc
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537.076
 
1 2 3 Tiếp
Tìm kiếm liên quan
 hồ đc~ lộc

Truy cập nhanh danh mục