Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Đồ án chuyên ngành
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu nguyên liệu phụ sản xuất du thuyền tại Corsair Marine International
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Trần Thị Trang, Hà Thị Thùy Trang, Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Quản trị quan hệ khách hàng
Tác giả: Hà Thị Thùy Trang, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Ngọ Dương, Nguyễn Văn Phú Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu đại học Công nghệ Tp.HCM
Tác giả: Kiều Xuân Hùng, Lê Quang Hùng, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Phú Tụ, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.827
 
Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học chính quy ở các trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh
Tác giả: Phan Nguyễn Bảo Duyên, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Giả Thơ, Trương Hoàng Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên các trường đại học tại TP.HCM
Tác giả: Huỳnh Nhật Trường, Lê Thị Bích Diệp, Phan Huỳnh Thiên ý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  371.1023
 
Sự tác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến thương hiệu trường đại học thông qua sự hài lòng của sinh viên: Trường hợ...
Tác giả: Trần Gia Anh, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Bích Trâm, Võ Thị Kim Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục