Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Huy động vốn khó mà dễ! cách thuyết phục "đánh gục" nhà đầu tư = : The art of startup fundraising pitching investors, ne...
Tác giả: Alejandro Cremades, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15224
 
Tuyệt chiêu tuyển dụng hiểu để thành công = taking on staff: recruiting and retaining the best staff for your business
Tác giả: Erika Lucas, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3111
 
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.311
 
Tài chính dành cho người quản lý
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.152
 
Cẩm nang kinh doanh các kỹ năng quản lý hiệu quả
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Cẩm nang kinh doanh Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp = Managing Change and Transition
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.409
 
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.401
 
Cẩm nang kinh doanh Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Cẩm nang kinh doanh Harvard kỹ năng ra quyết định = : harvard business essentials decision making
Tác giả: Đỗ Thanh Năm, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.403
 
Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3125
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục