Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Điều khiển PID tối ưu bền vững cho động cơ DC không chổi quét
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Nghiên cứu ứng dụng mô hình quadrotor trong giám sát và cứu hộ
Tác giả: Phạm Quốc Phương, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.1326
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống kết nối giữa RTU và IED theo tiêu chuẩn IEC61850
Tác giả: Đồng Thanh Tâm, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển qua mạng profinet
Tác giả: Trần Văn Thuận, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Nghiên cứu tình hình triển khai và ứng dụng smart grid trên thế giới
Tác giả: Hồ Hữu Văn, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Điều khiển cân bằng tàu thủy khi có sự dịch chuyển hàng hóa
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đạt, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  623.865
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống nhận dạng chai bị lỗi trong dây chuyền sản xuất beer
Tác giả: Đoàn Nguyên Mỹ, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006
 
Nghiên cứu tiêu chuẩn IEC 61131-3 ứng dụng trong PLC của Siemens
Tác giả: Nguyễn Quang Nguyên, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  629.895
 
Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển PID thích nghi điều khiển động cơ một chiều có mômen quán tính thay đổi
Tác giả: Nguyễn Khánh Gia, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3132
 
Tìm hiểu về cách sử dụng giao thức IEC 61850 trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa, nghiên cứu giải pháp nâng cấp hệ ...
Tác giả: Lê Bửu Trọng, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục