Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Hệ thống bài tập công nghệ may 1
Tác giả: Võ Phước TấnVõ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Cơ sở thiết kế trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn
Xuất bản: TpHCM: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Thiết bị may công nghiệp và bảo trì
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  681.7677
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.042
 
Đồ họa kỹ thuật ứng dụng thiết kế rập mẫu và nhảy cỡ vóc
Tác giả: Võ Phước Tấn, Huỳnh Văn Thức, Thiều Thanh Tân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670.285
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 3
Tác giả: Lương Hoàng Tuyết Vân, Nguyễn Thị Hằng, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Tuyết Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Hình họa vẽ kỹ thuật ngành may
Tác giả: Hà Tú Vân, Thái Châu Á, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 4
Tác giả: Hà Thị Hiền, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Chiên, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Vật liệu dệt may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677.028
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục