Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Vệ sinh và an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.192
 
Công nghệ vi sinh. T.2- Vi sinh vật học công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.1, Cơ sở vi sinh vật công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.3- Thực phẩm lên men truyền thống
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.2- Vi sinh vật học công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.1, Cơ sở vi sinh vật công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.2, Vi sinh vật học công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.3- Thực phẩm lên men truyền thống
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh vật. T.1- Cơ sở vi sinh vật công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh vật. T.3 - Thực phẩm lên men truyền thống
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục