Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 21 kết quả
Microsoft computer dictionary
Tác giả:
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.03
 
Complete multilingual dictionary of computer terminology : English, French, Italian, Spanish, Portuguese
Tác giả: Georges Nania
Xuất bản: Lincolnwood Ill: Passport Books, 1984
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Microsoft computer dictionary [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Dictionary of computer and Internet terms
Tác giả: Douglas Downing
Xuất bản: Hauppauge NY: Barrons Educational Series, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Wiley encyclopedia of computer science and engineering
Tác giả: Benjamin W Wah
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Từ điển thuật ngữ tin học Anh - Việt = dictionary of english vietnamese informatics
Tác giả: Phùng Quang Nhượng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  004.03
 
Từ điển thuật ngữ tin học Anh - Pháp - Việt
Tác giả: Nguyễn Lâm, Trần Mạnh Tuấn, Vũ Duy Mẫn
Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1991
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  004.03
 
Từ điển giải nghĩa tin học Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn Trọng, Lê Trường Tùng
Xuất bản: TP HCM: Hội tin học Việt Nam, 1991
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  004.03
 
Sổ tay giải thích thuật ngữ Internet Anh -Việt thông dụng : phiên âm - minh họa
Tác giả: Nguyễn Thành Châu
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  004.03
 
Tự điển máy tính Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn Phi Khứ
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  004.03
 

Truy cập nhanh danh mục