Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Công nghệ sinh học thực phẩm
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Thực hành công nghệ lên men
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  664.024
 
Công nghệ lên men
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Giáo trình Công nghệ lên men
Tác giả: Lương Đức Phẩm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  664.024
 
Công nghệ đồ hộp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.0282
 
Công nghệ lạnh thực phẩm
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Thực hành công nghệ chế biến lương thực
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Công nghệ lên men
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Công nghệ lên men thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Hoài Hương, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Thực hành công nghệ đồ hộp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà, Huỳnh Kim Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  664.0282
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục