Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Physical metallurgy
Tác giả: R W Cahn, P Haasen
Xuất bản: Amsterdam New York: NorthHolland, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.9
 
Modern physical metallurgy and materials engineering : science, process, applications
Tác giả: R E Smallman, RJ Bishop
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.9
 
Physical metallurgy
Tác giả: Robert W Cahn, Peter Haasen
Xuất bản: Amsterdam: NorthHolland, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.9
 
Lightweight alloys for aerospace application : proceedings of symposium sponsored by the Non-Ferrous Metals Committee of...
Tác giả: K V Jata
Xuất bản: Warrendale Pa: TMS, c2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.9
 
Ceramic materials for energy applications vi
Tác giả:
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.9
 
Physical chemistry of metallurgical processes
Tác giả: M Shamsuddin
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.9
 
Handbook of aluminum
Tác giả: D Scott MacKenzie, George E Totten
Xuất bản: New York Basel: M Dekker, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.9
 
Hume-Rothery rules for structurally complex alloy phases
Tác giả: Uichirō Mizutani
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.9
 
1

Truy cập nhanh danh mục