Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Quản lý chất lượng thủy sản
Tác giả: Đặng Văn Hợp
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.9497
 
Safety and quality issues in fish processing
Tác giả: H Allan Bremner
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.9497
 
Đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy sản
Tác giả: HH Huss
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.9497
 
Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch HACCP cho quy trình công nghệ sản xuất cá hồi sushi đông lạnh tại công ty cổ phần Sài Gòn ...
Tác giả: Ngô Thị Thanh Ngân, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.9497
 
Tìm hiểu và xây dựng chương trình HACCP cho quy trình công nghệ sản xuất cá basa fillet và kirimi tại công ty cổ phần Sà...
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.9497
 
Phân tích kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản
Tác giả: Đỗ Minh Phụng, Đặng Văn Hợp
Xuất bản: Nha Trang: Đại học Thủy sản, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.9497
 
Tìm hiểu và xây dựng chương trình HACCP cho sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩu
Tác giả: Dương Nhật Anh, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.9497
 
Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng HACCP của quy trình sản xuất tôm đông lạnh xuất khẩu Nobashi tại công ty cổ phần th...
Tác giả: Lê Kiên Trân, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.9497
 
Các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn vệ sinh thuỷ sản. tập 1 = Standards on fishery quality and hygiene assurance.Vol...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.9497
 
Giáo trình truy xuất nguồn gốc thủy sản
Tác giả: Mai Thị Tuyết Nga, Trần Thị Bích Thủy, Vũ Ngọc Bội
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.9497
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục