Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Handbook of Brain Theory and Neural Networks
Tác giả: Michael A Arbib
Xuất bản: Cambridge: Mit press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Rekha S Singhal, Pushpa R Kulkarni, Dinanath V Rege
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664
 
The nutrition handbook for food processor
Tác giả: C J K Henry, C Chapman
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Handbook of herbs and spices [electronic resource]
Tác giả: K V Peter
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664.53
 
Handbook of space astronomy and astrophysics
Tác giả: Martin V Zombeck
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Handbook of mould, tool and die repair welding
Tác giả: Steve Thompson
Xuất bản: Cambridge: Abington, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  671.52
 
Handbook of veterinary obstetrics
Tác giả: Peter G G Jackson
Xuất bản: Cambridge: Saunders, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  636.08982
 
New handbook of mathematical psychology
Tác giả: William H Batchelder, Hans Colonius, Ehtibar N Dzhafarov, Jay Myung
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Meat products handbook : practical science and technology
Tác giả: Gerhard Feiner
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664.9
 
Handbook of spectroscopy
Tác giả: G Gauglitz, Tuan Vo-Dinh
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục