Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 207 kết quả
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp : Giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và điều khiển bộ biến tần ba pha giá thành thấp : Phụ lục
Tác giả: Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam : Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam
Tác giả: Kee Young Kim, Raj Komaran, Osamu Nariai, Gilbert Tan Yip Wei
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.007
 
Hướng dẫn giảng dạy các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam : Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam
Tác giả: Kee Young Kim, Raj Komaran, Osamu Nariai, Gilbert Tan Yip Wei
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.007
 
Công nghệ gia công sợi hóa học
Tác giả: Huỳnh Văn Trí, Huỳnh Tiến Phong, Nguyễn Công Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677
 
Công tác xã hội gia đình
Tác giả: Huỳnh Minh Hiền
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  362.82
 
Sản xuất hàng may mặc công nghiệp
Tác giả: Hồ Thị Minh Hương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Ngữ nghĩa học tiếng Anh = English semantics
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.143
 
Giáo trình mô hình hóa và điều khiển trong điện tử công suất ứng dụng matlab - simulink
Tác giả: Lê Minh Phương, Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3170285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục