Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2483 kết quả
Numerical recipes : the art of scientific computing [electronic resource]
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
FORTRAN Numerical Recipes
Tác giả: William H Press
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.40285
 
Numerical recipes in C : the art of scientific computing
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4285
 
Numerical recipes in C : the art of scientific computing
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4028553
 
Numerical recipes in C : the art of scientific computing
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4028553
 
Numerical recipes : the art of scientific computing
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Numerical Recipes in C
Tác giả: William H [Et Al] Press
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4028553
 
Press, politics and the public sphere in Europe and North America, 1760-1820
Tác giả: Hannah Barker, Simon Burrows
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4493209
 
Cambridge First Certificate in English 1 with answers : official examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Cambridge IELTS 3 : examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0287
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục