Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2123 kết quả
Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Ngọc Trâm
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Tác giả:
Xuất bản: : TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Cooking with madam Tuyết Mai : Healthy food from moringa
Tác giả: Phan Thị Tuyết Mai
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  641.65
 
Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z = How to write a business plan
Tác giả: Mike McKeever, Trần Phương Minh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Huỳnh Châu Duy, Phạm Thị Minh Thái, Trần Hoàng Lĩnh, Trần Huỳnh Ngọc
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537.076
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Xã hội học : Đề cương bài giảng
Tác giả: Lương Minh Cừ, Bùi Bá Linh, Nguyễn Hữu Vượng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính toán 2
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục