Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
The Screwtape Letters
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  248.4
 
Strange Stirring
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Basic Books, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  305.4209045
 
The Money Class
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  332.02401
 
Bad science
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Harper Perennial, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  500
 
The Clockwork Universe: Isaac Newton, the Royal Society, and the Birth of the Modern World
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  509.409032
 
Darkfall
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Penguin Group, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Unnatural exposure
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : New York GP Putnams c1997, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Wizardborn
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Macmillan, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Lost Books of the Odyssey
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Farrar Straus Giroux, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Buy Jupiter, and other stories
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Doubleday, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục