Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Hệ thống bài tập công nghệ may 1
Tác giả: Võ Phước TấnVõ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Vẽ mỹ thuật trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Cơ sở thiết kế trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn
Xuất bản: TpHCM: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Thiết bị may công nghiệp và bảo trì
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  681.7677
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.042
 
Giáo trình quản lý chất lượng trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  687.0685
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.3
 
Giáo trình môn học Quản lý chất lượng trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: TpHCM: Thống kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.3
 
Anh văn chuyên ngành may thời trang : Giáo trình môn học=English for the fashion garment industry
Tác giả: Võ Phước Tấn, Trần Anh Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  428.024687
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục