Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Hệ thống bài tập công nghệ may 1
Tác giả: Võ Phước TấnVõ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Vẽ mỹ thuật trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Cơ sở thiết kế trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn
Xuất bản: TpHCM: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Thiết bị may công nghiệp và bảo trì
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  681.7677
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.042
 
Giáo trình quản lý chất lượng trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  687.0685
 
Nguyên tắc thiết kế thời trang
Tác giả: Võ Phước Tấn, Thái Châu Á
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  746.92
 
Đồ họa kỹ thuật ứng dụng thiết kế rập mẫu và nhảy cỡ vóc
Tác giả: Võ Phước Tấn, Huỳnh Văn Thức, Thiều Thanh Tân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670.285
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 3
Tác giả: Lương Hoàng Tuyết Vân, Nguyễn Thị Hằng, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Tuyết Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục