Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu
Tác giả: Mỹ Dung
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.75
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn truyền thông và công nghệ Nova
Tác giả: Võ Thị Mỹ Dung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Phương pháp tính : Bài giảng
Tác giả: Trương Mỹ Dung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  512
 
Giáo trình lý thuyết đồ thị
Tác giả: Trương Mỹ Dung
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  511.5
 
Soft ware applications to Economics : Sách tham khảo dành cho cao học & nghiên cứu sinh
Tác giả: Trương Mỹ Dung
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Hướng dẫn cách đọc & viết tiếng Nhật : Hướng dẫn toàn diện về hệ thống chữ viết tiếng Nhật
Tác giả: Hứa Mỹ Dung, Minh Thuyên
Xuất bản: TPHCM: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.68
 
Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông - áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai
Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Dung, Bùi Tá Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá khả năng đối kháng của một số chủng Trichoderma với nấm gây bệnh lở cổ rễ trên cây rau
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung, Phạm Hữu Nhượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết t...
Tác giả: Trần Thị Mỹ Dung, Phạm Ngọc Toàn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
Đánh giá khả năng liên kết β - HCG (β - Subunit of human chorionic gonadotropin) và một số kháng thể thương mại đặc hiệu
Tác giả: Trương Kỳ Văn, Đặng Thị Mỹ Dung
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  612.405
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục