Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Food Dehydration : A Dictionary and Guide
Tác giả: JG Brennan
Xuất bản: Oxford: Butterworth Heinemann, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.0284
 
Chilled foods : a comprehensive guide
Tác giả: Mike Stringer, Collin Dennis
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.02852
 
Separation processes in the food and biotechnology industries : principles and applications
Tác giả: AS Grandison, MJ Lewis
Xuất bản: : Technomic, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.024
 
Practical dehydration
Tác giả: Maurice Greensmith
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.0284
 
Thermal technologies in food processing
Tác giả: Philip Richardson
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.028
 
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: Robin Guy
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.024
 
Food process modelling
Tác giả: LMM Tijskens, BM Nicolai
Xuất bản: Boca Raton: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.02
 
Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp
Tác giả: Lê Mỹ Hồng
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.0282
 
1

Truy cập nhanh danh mục