Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Enzymes in food technology / edited by Robert J. Whitehurst, Maarten Van Oort
Tác giả: Maarten van Oort, Robert J Whitehurst
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Bioprocesses and biotechnology for functional foods and nutraceuticals
Tác giả: J Bruce German, Jean-Richard Neeser
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: R C E Guy
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Encapsulation technologies for active food ingredients and food processing [electronic resource]
Tác giả: Vikto Nedović, Nicolaas Jan Zuidam
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Bùi Ái
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.024
 
Principles of fermentation technology
Tác giả: Peter F Stanbury, Stephen J Hall, Allan Whitaker
Xuất bản: Oxford: Pergamon, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Separation processes in the food and biotechnology industries : principles and applications
Tác giả: AS Grandison, MJ Lewis
Xuất bản: : Technomic, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.024
 
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: Robin Guy
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.024
 
Hóa học thực phẩm
Tác giả: Bùi Đức Hợi, Lê Ngọc Tú, Lưu Duẩn, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Bùi Ái
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.024
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục